4 Ağustos 2010 Çarşamba

Bir tezin kabulü için, eski genel kabul görmüş tezlere dayandırılmasını beklemek anlamsızdır.

Günümüzde bu beklenti içinde olmak ve kuramlara, tezlere bu yaklaşım tarzıyla bakmak gelenekselciliktir ve dolayısıyla yeni kavramlara kısıtlı bakıldığı için eleştiriyi geçersiz kılar.

Basitçe
bağnazlık; hem bu eleştiriyi kabul etmek, hemde görmezden gelmektir.


KANPINAR